Практики

 • СУДОВА ПРАКТИКА ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ

  • Досудове врегулювання спорів;
  • Аналіз перспективи досудового врегулювання;
  • Підготовка та направлення позовів та скарг;
  • Представництво в судах України, Польщі, інших юрисдикціях;
  • Представництво в арбітражах та третейських судах;
  • Розшук активів боржників в Україні та за кордоном;
 • КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА

  • Правовий супровід інвестиційних проектів;
  • Розроблення та аналіз договорів купівлі-продажу, акціонерних угод та супровідної документації;
  • Проведення переговорів та відстоювання інтересів клієнта;
  • Правовий аудит/ Due diligence;
  • Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
  • Вирішення корпоративних спорів;
 • ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

  • Оформлення ліцензій і дозволів , реєстрація в державних органах
  • Консультування з питань земельних правовідносин;
  • Приватизація земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
  • Консультування з питань застосування антимонопольного законодавства;
  • Представлення інтересів організацій при розгляді справ Антимонопольним комітетом України
 • СІМЕЙНЕ ПРАВО

  • Оцінка можливих перспектив судового вирішення спору;
  • Складання та подання позовної заяви про розірвання шлюбу до суду;
  • Поділ майна між подружжям;
  • Визначення місця проживання дитини;
  • Стягнення аліментів та інших платежів
 • ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Формування стратегії захисту;
  • Супровід Клієнта на стадії досудового слідства;
  • Захист у кримінальному процесі на стадії судового розгляду;
  • Захист прав потерпілого, свідка;
  • Направлення цивільного позову і отримання компенсації потерпілій стороні;
  • Накладення арештів на майно на користь потерпілої сторони
 • ЗАХИСТ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

  • Розробка способів захисту ділової репутації;
  • Складання та подання позовної заяви до суду;
  • Складання та подання заяви до правоохоронних органів;
  • Стягнення компенсації моральної шкоди у справах про захист ділової репутації.