Особливості розгляду судових справ, які надійшли із зони АТО

cropped-logo1233-1.png

Олена Мастило, молодший юрист SLA, розповідає про особливості розгляду судами справ, які було передано із зони АТО відповідно до Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».

 

Джерело: SLA

 

 

Особливості розгляду судових справ, які надійшли із зони АТО

 

Попри усі сподівання, військові дії або антитерористична операція (АТО) в районах Донецької та Луганської областей не припиняються. Як наслідок, з метою здійснення судочинства в районі проведення АТО було розроблено та прийнятно Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (надалі – Закон), що спрямований на забезпечення доступу громадян та юридичних осіб до суду. Закон встановлює правові засади визначення територіальної підсудності та передачі справ, підсудних розташованим в районі проведення АТО, за підсудністю іншим судам для забезпечення їх розгляду. Крім того, цим законом регламентується аналогічне питання і щодо проваджень, що перебувають на стадії досудового розслідування або розгляд яких не закінчено, підслідності кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення АТО.

 

 

Передача справ із зони АТО: особливості процедури

Справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення АТО, у разі неможливості здійснювати правосуддя, передаються судам відповідно до встановленої згідно із Законом підсудності протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду. Інформаційним листом Вищого господарського суду України роз’яснено, що передача справ із зони АТО здійснюється шляхом винесення відповідних ухвал, а розгляд переданих справ починається спочатку після винесення ухвали про прийняття справи до провадження. При цьому, судовий збір за подання позовних заяв та інших звернень, сплачений при їх поданні до господарських судів, які розташовані в районі проведення АТО, повторно не сплачується і не стягується. Якщо ж такий збір сплачено не було, то його сплата (стягнення) здійснюється на загальних підставах відповідно до Закону України «Про судовий збір».

 

Слід зазначити, що станом на жовтень 2014 року приймання для пересилання поштових відправлень до переліку населених пунктів Донецької та Луганської областей не здійснювалися у зв’язку з чим тимчасово призупинено відправлення копій судових рішень учасникам судового процесу, що розташовані чи мешкають у зазначених регіонах. Уповноважені представники учасників судового процесу мають можливість отримати не надіслані судові рішення особисто. Державна судова адміністрація України забезпечує належну роботу Єдиного державного реєстру судових рішень.

 

 

Отримання матеріалів справи з зони АТО

Викликає зацікавлення той факт, що від судів, розташованих в зоні АТО, надходять повідомлення про неможливість направлення судових справ, які знаходяться в провадженні у зв’язку із контролюванням незаконними військовими угрупуваннями, наявністю блокпостів на виїздах і в’їздах у місто, неможливістю направити справи поштою та великій небезпеці перебування в приміщенні суду суддів та працівників апарату тощо. Згідно зазначеного вище Закону, у разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно із Законом підсудності, вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасникам судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення. Дана норма конкретизується Інформаційним листом Вищого адміністративного суду України. Передбачено групу документів і матеріалів, підсудність розгляду яких здійснюється відповідно до зазначених правил. Дані документи і матеріали мають стосуватися (бути похідними) справ, розгляд яких не закінчено і які неможливо передати до суду відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності. Тож при надходженні цих документів суддя з’ясовує, чи зареєстрована справа в автоматизованій системі документообігу відповідного суду та чи не завершено її розгляд. Якщо справа не зареєстрована, то подані документи і матеріали не підсудні судам, визначеним Законом. У зв’язку з цим суд повертає подані документи і матеріали заявникові як непідсудні такому суду та роз’яснює право на звернення до цього ж суду. Якщо ж розгляд справи завершено, подані документи і матеріали також не підсудні судам відповідно до встановленої Законом підсудності, тому суд відповідно до вищезазначених правил та з підстави непідсудності повертає їх заявникові. Другий критерій для документів і матеріалів – це достатність для ухвалення відповідного судового рішення. Якщо під час розгляду цих документів і матеріалів, з урахуванням інших доказів у справі, суд встановлює, що їх недостатньо для ухвалення відповідного судового рішення, то він повинен закрити таке провадження і роз’яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення за наявності необхідних документів, яких було б достатньо для ухвалення відповідного судового рішення, або зажадати відновлення роботи суду, в провадженні якого перебуває нерозглянута справа, стосовно якої подано недостатньо документів і матеріалів. Тож, з огляду на вищевикладене, особи не позбавлені  права на повторне звернення до суду, визначеного за підсудністю, з позовною заявою та за наявності необхідних документів і матеріалів, достатніх для розгляду справи. Крім того, навіть в умовах неможливості передання матеріалів між судами згідно Закону, особа може реалізувати своє право на судовий захист.

 

Джерело: SLA