Is the work off of the education expenses is an obligation for the graduating students?

cropped-logo1233-1.png

Yan Nechval, junior associate of SLA, answers on the questions of “Labour and Law” Journal about the obligation of the graduating students to work off the money, spent by government for their education.

 


Source: Labour and law

 

 

Чи є обов’язковим трирічне відпрацювання випускниками ВНЗ за спеціальністю?

 

Праця і Закон: Чи обов’язковим є зараз, відповідно до змін у законодавстві, трирічне відпрацювання випускниками ВНЗ за спеціальністю?

 

ЯН: Питання обов’язкового трирічного відпрацювання за спеціальністю завжди цікавило випускників вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). Втім, чинне законодавство України однозначно встановлює обов’язок відпрацювання студентами-бюджетниками витрачених на їх навчання коштів. Так, згідно з ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про освіту» № 1060-XII від 23.05.1991, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначене вище направлення видається відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником (ч. 2 ст. 56 ЗУ «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 17.01.2002). Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 затверджено Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням (далі – Порядок № 992). У п. 8 Порядку № 992 зазначено, що випускники, які уклали угоду з вищим навчальним закладом після зарахування на навчання, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років. П. 14 Порядку № 992 передбачені наслідки ухилення випускника від виконання вищезазначеного обов’язку. Так, у разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років випускник зобов’язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати. Тобто законодавство також передбачає відповідальність випускника за невиконання обов’язку трирічного відпрацювання за спеціальністю. Натомість аналіз судової практики свідчить про невелику кількість спорів між ВНЗ та випускниками щодо невиконання останніми покладеного на них обов’язку. Така ситуація пояснюється тим, що розголошення показників працевлаштування випускників впливає на кількість бюджетних місць, що надаються ВНЗ. Отже, з точки зору чинного законодавства трирічне відпрацювання за спеціальністю є обов’язком випускників ВНЗ, за порушення якого настає відповідальність. На практиці переважна більшість випускників не відпрацьовують витрачені на їх навчання бюджетні кошти та не компенсують їх державі.

 

 

ПріЗ: Чи передбачена законодавством одноразова адресна грошова допомога випускникам ВНЗ? Кому саме вона надається?

 

ЯН: У розмовах студентів іноді можна почути словосполучення «підйомні» кошти, які насправді є одноразовою адресною грошовою допомогою, право на отримання якої мають деякі категорії випускників згідно з нормами чинного законодавства. Так, відповідно до ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012, з метою залучення до роботи за відповідною професією в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій, затверджених Кабінетом Міністрів України. Згідно з додатком до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 11.07.2013 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах» (далі – Порядок № 587), одноразова адресна допомога надається молодим працівникам педагогічного, медичного та фармацевтичного профілів. Зазначена вище Постанова набере чинності з 01.01.2015. Тобто молоді працівники педагогічного, медичного та фармацевтичного профілів, що уклали трудовий договір строком не менше трьох років з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в селах або селищах з 01.01.2015, зможуть отримати одноразову адресну допомогу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету. Крім того, питання надання одноразової адресної грошової допомоги регулюється й іншими нормативними актами. Так, відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 524 від 11.05.2011 (далі – Постанова № 524), випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. На виконання даної Постанови Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ № 390 від 28.05.2012 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів» (далі – Порядок № 390). Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» № 1361 від 26.09.2006 (далі – Постанова № 1361), випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. На виконання цієї Постанови видаються щорічні накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів». На сьогодні чинним є Наказ Міністерства освіти і науки № 736 від 12.06.2013 (далі – Наказ № 736), який розрахований на 2013 р. Нові накази ви даватись не будуть, адже з 01.01.2015 набере законної сили Порядок № 587.

 

 

ПріЗ: Чи враховується успішність випускника при виплаті одноразової адресної грошової допомоги?

 

ЯН: Про успішність випускників, яким буде надаватись одноразова адресна грошова допомога, ні у Постанові № 1361 та виданому на її виконання Наказі № 736, ні в Постанові № 524 та Порядку № 390 не міститься жодної інформації. Однак у Наказі № 736 і Порядку № 390 зазначається, що кількість випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється відповідно Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I–ІV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування. Отже, право на надання одноразової адресної допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати мають право випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного, медичного або фармацевтичного профілів та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у відповідних закладах. З 01.01.2015 допомога буде надаватись у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

 

 

ПріЗ: Чи передбачені вихідні виплати випускникам у разі відміни обов’язкового трирічного відпрацювання?

 

ЯН: Як було вказано вище, питання надання одноразової адресної грошової допомоги досить детально регламентовано і основною вимогою для її отримання є саме працевлаштування за відповідним профілем.

 

 

Source: Labour and law